60PLUS

  • Spinální sestava (nenásilná, ale velmi účinná sestava cviků vleže na obnovení pružnosti páteře a posílení zádových svalů a udržení vzpřímeného postavení těla)
  • Cviky vycházející z čínské medicíny na rozvolnění kloubů, protažení šlach a svalů a cviky ovlivňující energetické dráhy orgánů
  • Poklepová automasáž energetických míst na těle posilujících činnost vnitřních orgánů (masáž hlavy, prstů, obličeje, chodidel)
  • Závěrečná relaxace, orgánová meditace a meditace vnitřního úsměvu (zklidnění mysli a harmonizace organismu)

Tento kurz je součástí projektu Nová energie, nová přátelství, který byl podpořen grantem společnosti T-Mobile. 

Lektorka: Jana Rytinová

Cena: 1 120 Kč/ 14 lekcí

Termín: 12.9. - 19. 12. 2019

Lekce se nekoná 14. 11. 2019

Číslo účtu 115-3724250287/0100

VS 081920

Více o projektu Nová energie, nová přátelství

Tento projekt si klade za cíl přispět k navázání nových kontaktů mezi seniory a vytvoření kolektivu, který se pravidelně setkává na lekcích cvičení nebo seminářích podporující mentální rozvoj.

Kromě kurzů zdravotního cvičení, je součástí projektu také jóga 65PLUS (úterky od 10:30), semináře a vycházky Priessnitz walking.