CHILDREN FRIENDLY YOGA

Tato lekce je určena maminkám, které by si rády přišly "zajógovat", ale nemají možnost hlídání. Děti cca od 1 roku (pro ty nejmenší máme připravenou lekci pro maminky s miminky) mohou být přítomné v sále, zapojit se se do průběhu lekce, nebo si hrát v přidružené čajovně. Lektorka se věnuje praktikujícím, nikoli dětem. Na hodinách flow jógy se postupně přechází od úvodní meditace, přes jemné rozdýchání až po provádění jednotlivých asán v dynamickém tempu. 

This lesson is ideal for mothers who would like to come to practice yoga but does not have the option of babysitting. Children from the age of 1 (for the little ones we have prepared a lesson for mothers with babies) may be present in the hall, participate in the lesson or just play in an associated tearoom. The lecturer is dedicated to practitioners, not to children.

Flow Yoga lessons gradually move from initial meditation, through gentle breathing to asana practice at a dynamic pace.

Lektorka: Agáta Kouřilová

Open Class 200 CZK