CVIČITEL JÓGY

Cvičitel jógy 2. třídy - Instruktor jógy v systému Jóga očima fyzioterapeuta 

Rozpis výuky: víkendy

 1. a 2. 9. 2018 

 24. a 25.11. 2018

12. a  13. 1. 2019

2. a 3. 2. 2019

2. a 3. 3. 2019

13. a 14. 4. 2019

18. a 19. 5. 2019

7. a 8. 9. 2019

Kurz je akreditován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tudíž na základě jeho absolvování lze získat živnostenské oprávnění a působit jako instruktor jógy.

Program kurzu poskytuje a prohlubuje poznatky a dovednosti pro správné a bezpečné cvičení jógy s využitím znalosti pohybového konceptu Spiraldynamik®. Frekventanti kurzu se naučí v souvislosti se cvičením vnímat jednotlivé anatomické celky. Nejprve v průpravných cvičeních - v jednoduchých základních pohybech a následně tyto dovednosti budou integrovány do složitějších pozic (ásan), postupně do celých sestav a v neposlední řadě do běžných denních činností. Během cvičení si osvojí správné pohybové stereotypy, které se během všedních činností vybaví a tak se pohyb stane ekonomičtějším a dojde ke zlepšení funkce pohybového aparátu. 

Více informací ZDE