JÓGA 65 PLUS


Jóga pro 65+

Pohyb je život. Být spolu s ostatními je radost.

Čím starší jsme, tím je pro nás pravidelný pohyb důležitější. Jóga nabízí způsob, jak předcházet potížím, zkvalitnit život a rozhýbat pohybový aparát.

 Na našich jógových setkáních se budeme věnovat nenáročným jogovým pozicím v leže a ve stoje (případněna židli). Budeme také dýchat, procvičovat mozek a relaxovat. Krátké sestavy se naučíme tak, abychom se jim mohli věnovat i doma - stačí 10 minut denně. 

Jóga nám nabízí klíč, jak můžeme pomoci sami sobě.


Před lekcí prosíme sdělte lektorce případná zdravotní omezení.

Tento kurz je součástí projektu Nová energie, nová přátelství, který byl podpořen grantem společnosti T-mobile. Díky tomu, můžeme lekce v rámci tohoto kurzu nabídnout za zvýhodněnou cenu 50 Kč za lekci.

Otevřený kurz  

Lektorka: Irena Zemanová

Cena: 500 Kč/ 10 lekcí

Lekce se nekoná 25.12.2018 a 1.1.2019

Číslo účtu 115-3724250287/0100

VS 419

Více o projektu Nová energie, nová přátelství

Tento projekt, zaměřený na seniory, si klade za cíl přispět k navázání nových kontaktů a vytvoření nového kolektivu v souvislosti s praktikováním vhodných fyzických i psychických dovedností. 

Kromě kurzů jógy 65 PLUS, je součástí projektu také zdravotní cvičení (čtvrtky od 9:00), semináře a vycházky Priessnitz walking.