JÓGA 65 PLUS


Jóga pro 65+

Pohyb je život. Být spolu s ostatními je radost.

Čím starší jsme, tím je pro nás pravidelný pohyb důležitější. Jóga nabízí způsob, jak předcházet potížím, zkvalitnit život a rozhýbat pohybový aparát.

 Na našich jógových setkáních se budeme věnovat nenáročným jógovým pozicím v leže a ve stoje (případně na židli). Budeme také dýchat, procvičovat mozek a relaxovat. Krátké sestavy se naučíme tak, abychom se jim mohli věnovat i doma - stačí 10 minut denně. 

Jóga nám nabízí klíč, jak můžeme pomoci sami sobě.

Před lekcí prosíme sdělte lektorce případná zdravotní omezení.

Tento kurz byl podpořen grantem společnosti T-Mobile v rámci projektu Nová energie, nová přátelství. 

Otevřený kurz  

Lektorka: Irena Zemanová

Cena: 1 240 Kč/ 15 lekcí

Termín: 10.9. - 17. 12. 2019

Číslo účtu 115-3724250287/0100

VS 041920

Více o projektu Nová energie, nová přátelství

Tento projekt si klade za cíl přispět k navázání nových kontaktů mezi seniory a vytvoření  kolektivu,  který se pravidelně setkává na lekcích cvičení nebo seminářích podporující mentální rozvoj.

Kromě kurzů jógy 65 PLUS je součástí projektu také zdravotní cvičení (čtvrtky od 9:00), semináře a vycházky Priessnitz walking.