POHYBOVÉ HRÁTKY PRO DĚTI

Pohybové hrátky pro děti ( Pohybová a taneční průprava) 

Hodina je formována jako série jógových sestav a improvizačních her s jasně danými mantinely, jelikož máme za to, že pěstovat v dětech hravost a zároveň respekt vůči pravidlům je přínosné jak pro rozvoj osobnosti, tak i pro mentální zdraví a zdravou sociální interakci. Společně se naučíme i několik jednoduchých tanečních sestav a pohybových říkanek, které pak předvedeme na ukázkové hodině rodičům, prarodičům a sourozencům.

Lektorka Nhung Dangová

Kurz od 16.9.2019

10 lekcí / 1 500 Kč

Číslo účtu 115-3724250287/0100

VS 011920