KLASICKÁ INDICKÁ JÓGA

Ucelený systém starověké jógy, který zahrnuje některá cvičení praktikována na březích řeky Indu již před 5 tisící lety a cvičena až do dnešních dnů v povodí řeky Gangy. Využívá tradičních technik, jako jsou relaxační techniky uvádějící tělo do stavu hlubokého uvolnění, ásany k harmonizaci těla a mysli, pranajáma (dechová cvičení) k práci na zvýšení energie a meditační cvičení ke ztišení, posílení mysli a rozšíření vědomí. Tyto vyučované techniky budou tedy pracovat nejen s Vaším fyzickým tělem, ale budou zaměřeny na všechny aspekty Vaší existence, tedy včetně mysli, energie a vědomí. Tato jóga se nezaměřuje jen na techniky prováděné v rámci vlastního cvičení, ale na její uplatňování v každodenním životě, včetně změny životního stylu.

Lektor Zděnek Štička