JÓGOHRÁTKY PRO RODIČE S DĚTMI

Pro rodiče s dětmi ve věku od 3 do 8 let

  • Chcete se svými dětmi trávit více času aktivně?
  • Chcete prohloubit vzájemný vztah a užít si dohromady spoustu zábavy?
  • Chcete si zacvičit společně a hravě? 
  • Pak je jógohraní právě pro Vás :-)
  • Čeká na nás spousta zábavy, dobrodružství a výzev.
  • Proto, abychom je zdolali, budeme rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, spolupráci a komunikační dovednosti. 
  • Cvičením nás budou provázet příběhy a říkanky. Hravou formou podpoříme správné držení těla a rozvineme fantazii a schopnost relaxovat.
  • Součástí lekcí jsou také dechová a oromotorická cvičení. Zábavnou formou rodiče s dětmi trénují dovednosti důležité pro rozvoj řeči. 

Lektorka Jana Ondo

Otevřený kurz: 19.9.2018-30.1.2019

Lekce se nekoná 26.12.2018

Projekt zaměřený na rozvoj řeči a pohybu byl podpořen MČ Praha 3. 

VS 092018