LOGOHRÁTKY - ŘEČ V POHYBU

Logo hrátky jsou určeny pro všechny děti (3-7 let). Přirozeným a hravým způsobem je rozvíjena jejich řeč a pohyb.

Činnost kroužku je zaměřena na celkový rozvoj komunikačních schopností dětí. Dále je orientován na rozvoj: zrakového a sluchového vnímání, nácvik klíčových sociálních dovedností, artikulačního cvičení a správného dýchání. V neposlední řadě se zaměřuje na samotný rozvoj hrubé a jemné motoriky, který podporuje vývoj řeči v oblasti orofaciální (ústa- obličej) motoriky.

Propojením všech výše zmíněných složek si dítě lépe osvojuje mluvenou řeč a stává se šikovnějším ve všech oblastech osobnostního vývoje. 

Lektorka Markéta Blažková

Kroužek bude probíhat od prvního týdne v říjnu, den a čas aktivity bude oznámen během září. Pokud byste rádi vaše dítko na logohrátky přihlásili, dejte nám prosím vědět na

https://www.treti-oko.cz/kontakt/

nebo tel. číslo lektorky: 774 379 340