MEDITACE

POZVÁNKA K SETKÁNÍ S MEDITACÍ NA VNITŘNÍ SVĚTLO A VNITŘNÍ ZVUK


Meditační setkání je zdarma. Příspěvek na nájem místnosti je dobrovolný.

POKYNY K MEDITACI

Posaďte se do jakékoliv polohy, která je vám příjemná, ve které se cítíte uvolněně a dokážete

v ní sedět bez pohybu po dobu celé meditace.

Podle možností seďte vzpřímeně a zbavte se jakéhokoliv napětí v těle. Při pravidelných denních

meditacích najdete tu "svojí" uvolněnou polohu. Seďte v ní a nepohybujte končetinami, hlavou

ani očima. Oči zavřete, ale víčka nechejte uvolněná, jako když se chystáte ke spánku. Celou svoji

pozornost soustřeďte do bodu mezi a za obočím (6. čakra - nebo-li také "Třetí oko").

Svým vnitřním "třetím" okem se dívejte před sebe. Uvidíte tmu. Upřete pohled svého třetího oka

do středu této tmy, bez toho, abyste obraceli oči nahoru, nebo pociťovali napětí v očních svalech.

Napětí by rušilo vaši koncentraci, a dokonce by mohlo vyvolat bolesti hlavy nebo zapříčinit

návaly tepla, či závratě. Váš vnitřní pohled by měl být stálý a pevný, bez přerušování. Musíte se

dívat soustředěně, s plnou pozorností do středu toho, co před sebou vidíte a v tomto

soustředěném pozorování neustále pokračovat. Tímto způsobem se mysl uklidí a nebude vaši

pozornost rušit. Pozornost uniká jen tehdy, když se přestaneme dívat do středu toho, co leží před

námi.

Když se takto díváme do svého vnitra, neměli bychom si uvědomovat ani svoje dýchání.

Soustředěním pozornosti na dýchání ovlivňujeme jeho činnost, ovlivňujeme motorický proud

(pránu). To není cestou Surat Shabd jogy, která výlučně pracuje se senzorickými proudy (surat -

pozornost - vnější projev Duše). Zásah do motorického proudu je překážkou pro náš duchovní

vývoj a může nám také způsobit zdravotní potíže.

Místo uvědomování si svého dechu opakujeme Simrán - pět svatých jmen, které jsme dostali od

Mistra. Ti, kteří nejsou zasvěcení, opakují nějaké svaté jméno, které je jim nejbližší. Opakování

neprobíhá nahlas, nýbrž potichu, mentálně, svým vnitřním hlasem, v myšlenkách. Tato slova

opakujeme pomalu, pravidelně a přitom se neustále soustředěně díváme svým vnitřním okem do

středu tmy, která leží před námi, a nic si nepředstavujeme. Soustřeďujeme se na oblast sídla

Duše - třetího oka, nazývaného také desátou branou, kde se odehrává nakonec spojení s Bohem.

Meditace je procesem stáhnutí naší pozornosti z venkovního světa a jejího zaměření na sídlo

Duše v těle, za a mezi obočím. Při tomto úmyslu, úmyslu stáhnout naší pozornost a soustředit ji

na tento bod nám naše mysl uniká za zábavou. Pohybuje se nejvyšší možnou rychlostí světla.

Jednu sekundu je tu, další je za oceánem a za chvilku ve vesmíru.

Meditace není přemýšlením o minulosti, nebo budoucnosti. Skutečná meditace probíhá tehdy,

když se ztrácíme v Bohu, když se ztrácíme v našem zdroji.

Správně prováděná meditace nás občerstvuje, nabíjí a nenechá nás unavené a vysílené.