MODERNÍ TANEC


Moderní tanec začal vznikat v 19. století a dále se vyvíjel o století později, a to hlavně jako proti reakce na klasický balet. Tanečník není pouze nástrojem choreografa a následovatelem dané hudby, ale může sám vyjadřovat svoje emoce a nálady právě pomocí pohybu. V současném tanci (Contemporary) dnes existuje několik různých technik. Základem však zůstává expresivita, častá improvizace, hra s gravitací a plynulý pohyb, v němž se jedna emoce navazuje na jinou.

Hodiny jsou určeny pro začátečníky i pokročilé, pro každého kdo cítí, že tanec je úžasný non-verbální vyjadřovací prostředek. 

Budeme se učit krátké choreografie, zkoušet své improvizační schopnosti a budeme se věnovat také správnému protahování a zvětšování flexibility.

Lektorka Veronika Grossová