MUZIKOTERAPIE PRO DĚTI

Muzikoterapie hledá cestu navození příjemného zážitku z hudby, uvolnění a odbourávání stresu. Tato terapie prodlužuje a zlepšuje soustředěnost, koordinaci pohybů, hrubou i jemnou motoriku a zlepšuje paměť. Díky muzikoterapii se rozvíjí fantazie, představivost a dává smysl pro rytmus, který je důležitý pro správnou řeč a výslovnost.

Náš seminář je určen pro skupinku max. 10 dětí ve věku od 4 do 7 let. Kombinovat budeme techniky aktivní, ale i receptivní (relaxační). Důlěžitou pomůckou budou Orfovi nástroje jako např. ozvučná dřívka, bubínek, tamburína aj.

Lektorka: Petra Koukolová

Termín: 

Čas: 

Cena:  

Kurz si prosím rezervujte zde