OPAKOVACÍ LEKCE HORMONÁLKY

Rády bychom pozvaly absolventky kurzu Hormonální jógy na opakovací lekce HJT. Možná jste tento kurz již dříve absolvovaly a chcete ještě podpořit vaši domácí praxi jednou lekcí pod dohledem lektora. Možná, že jste navštěvovaly tento kurz před delší dobou a máte pochybnosti o přesnosti cviků. Opakovací lekce mohou být pro Vás přínosem v praktikování hormonální jógy. Můžete navštěvovat jednotlivé lekce nebo si zaplatit celý kurz. Lekce HJT se budou konat každý listopadový a prosincový čtvrtek od 18 do 19 hod. ve Třetím oku.

Těšíme se na Vás

Lektorka: Frída Gedeonová

OD 1.11. DO  20.12.

CENA: 1 LEKCE - 200 KČ

KURZ 8 LEKCÍ - 1 300 KČ