PRAVIDLA NÁVŠTĚVY STUDIA    V DOBĚ KORONAVIRU

Vážení klienti,

pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o Vás v našem studiu starají, Vás prosíme o dodržování následujících pravidel, která jsou v souladu s nařízením vlády ČR:

1. Do studia přijďte nejdříve 10 minut před začátkem lekce, abyste se zbytečně nepotkali s klienty, kteří praktikovali před Vámi.

2. Přineste si vlastní podložku a další pomůcky jako destičky nebo polštářky. Nápoje si rovněž vezměte svoje.

3. Mějte zakrytá ústa a nos hygienickou rouškou po celou dobu návštěvy studia, i během lekce.

4. Při vstupu do prostor studia použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

5. Při platbě za cvičení v hotovosti si připravte přesnou částku.

6. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících. V místnosti na cvičení budou vyznačená místa, kde bude umístěn střed přední strany jogamatky.

7. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte, až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

8. Při odchodu opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nás kontaktujte.