VĚDOMÝ POHYB

Vědomý pohyb

Při skupinových lekcích, které jsou většinou na zemi, provádí lektor klienty slovně sekvencemi pomalých, nenáročných a jemných pohybů. Zdánlivě nenápadné pohyby přinášejí výrazné změny ve vnímání a vědomí sama sebe i okolí a v kvalitě pohybu. Lidé obvykle po lekcích zažívají pocity lehkosti, větší vzpřímenosti a pohyblivosti.

Toto cvičení je určeno pro všechny nezávisle na věku i fyzické kondici. Je vyhledáváno tanečníky, muzikanty, herci, sportovci, pedagogy, terapeuty a profesionály, kteří se zabývají pohybem, hlasem a péčí o zdraví. Jeho účinky si pochvalují lidé, kteří trpí chronickými bolestmi a tenzí, pohybovými omezeními, stejně jako lidé, kteří usilují o zlepšení kvality svého života.

Lektorka Monika Šabartová

Otevřený kurz 


Číslo účtu 

Variabilní symbol